Các Vấn Đề Tài Chính

Outline

CÁC KHOẢN HỖ TRỢ CHÍNH

MOE TUITION GRANT

Thời gian đăng kí

Tháng 09-10/2019

Đối tượng

Tất cả sinh viên NTU

Giá trị trợ cấp

Ngành học Học phí trước Tuition Grant Học phí sau Tuition Grant
 • Tất cả ngành học

(Trừ các ngành bên dưới)

S$17,550 S$31,970
 • Accountancy
 • Business
 • Accountancy & Business (Double Degree)
 • Business & Computing (Double Degree)
 • Business & Computer Engineering (Double Degree)
S$20,100 S$36,830
 • Medicine
S$73,200 Không được đăng kí
 • Renaissance Engineering
S$38,300 Không được đăng kí

Nghĩa vụ

 • Làm việc cho các công ty có đăng ký tại Singapore hoặc các công ty Singapore ở nước khác trong vòng 3 năm (hay còn được gọi là bond).
 • Trong quá trình làm việc, bạn vẫn được hưởng lương bình thường, không bị khấu trừ hay bị yêu cầu phải trả bất kì khoản tiền nào liên quan đến Tuition Grant.
 • Nếu bạn có khả năng tài chính, bạn có thể hoàn trả đầy đủ học phí trong cả khóa học và không bị ràng buộc làm việc 3 năm này.

Quy trình đăng kí

Nội dung công việc Thời gian
Sau khi có Matriculation Number (Student ID), điền MOE Tuition Grant Declaration Form online

Khoảng đầu tháng 8

Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau

Kích hoạt tài khoản trên trang chủ MOE Tuition Grant tại đây.

Đăng ký Tuition Grant và điền thông tin của 2 người bảo lãnh trên trang chủ MOE Tuition Grant

Khoảng đầu tháng 9 đến giữa tháng 9

Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau

Kích hoạt tài khoản trên trang chủ MOE Tuition Grant tại đây.

Đăng ký Tuition Grant và điền thông tin của 2 người bảo lãnh trên trang chủ MOE Tuition Grant

Khoảng đầu tháng 9 đến giữa tháng 9

Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau

Nếu bạn không có người bảo lãnh ở Singapore
Download bản PDF của Tuition Grant Agreement (TGA) từ trang chủ MOE Tuition Grant

Sau hạn chót đăng kí Tuition Grant trên website vài ngày

Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau

Gửi bản PDF này về cho người bảo lãnh in một mặt trên
giấy A4 trắng
Càng sớm càng tốt
Người bảo lãnh mang bản TGA cùng với passport đến ĐSQ/LSQ Singapore tại Việt Nam để ký, sau đó gửi bản TGA lại cho sinh viên càng sớm càng tốt Trước khi kí Tuition Grant

Đến địa điểm kí Tuition Grant tại Function Room, South Spine cùng người bảo lãnh hoặc mang theo bản TGA đã có chữ kí người bảo lãnh và dấu chứng kiến của ĐSQ/LSQ Singapore.

Cần mang theo:

 • Thẻ sinh viên NTU (Matriculation Card)
 • Student’s Pass
 • Passport của bạn
 • Passport hoặc bản sao passport có công chứng của người bảo lãnh

Sinhviên có thể tham khảo lịch kí theo ngành trên website của MOE Tuition Grant.Nếu không thể có mặt vào ngày kí theo đúng ngành vẫn có thể kí vào ngày khác.

Khoảng đầu tháng 10

Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau


TUITION FEE LOAN

Thời gian đăng kí

Trước ngày 15/08/2019

Đối tượng

 • Các sinh viên có kí nhận MOE Tuition Grant
 • Chỉ hỗ trợ 3 năm đầu với những bạn học ngành Biomedical Sciences & Traditional Chinese Medicine

Trị giá

90% học phí sau Tuition Grant dành cho sinh viên Singapore đối với nhóm ngành tương ứng (tương đương 45% học phí sau trợ cấp dành cho sinh viên quốc tế)

Nghĩa vụ

 • Đây là khoản vay có lãi suất được tính bằng trung bình lãi suất của 3 ngân hàng lớn ở Singapore là OCBC, DBS và UOB. Lãi suất sẽ bắt đầu tính từ tháng thứ 2 sau khi tốt nghiệp.
 • Sinh viên chỉ phải bắt đầu trả sau khi đã tốt nghiệp. Thời hạn trả là trong vòng 20 năm sau kể từ lúc tốt nghiệp.
 • Kể từ lúc bắt đầu hoàn trả, mỗi tháng phải trả tối thiểu S$100. Trong vòng 2 năm sau đó nếu vẫn chưa trả trên mức này sẽ phải chịu lãi suất phạt 1%/tháng.
 • Nếu không hoàn thành chương trình học hoặc quyết định ngưng học, thời hạn trả nợ sẽ bắt đầu ngay lập tức trên số tiền đã vay.

Điều kiện

 • Cần một người bảo lãnh từ 21 đến 60 tuổi, hiện không bị phá sản
 • Không cần chứng nhận mức thu nhập

Quy trình đăng kí

 • Tải xuống TFL Form (có thể tìm trong Acceptance Link hoặc ở phía trên), in một mặt trên giấy A4 trắng.
 • Cùng với người bảo lãnh đến Chi nhánh OCBC tại TP.HCM hoặc Đại sứ quán/Lãnh sự quán Singapore để điền và đóng dấu xác thực. Ngoài TFL Form, cần mang theo passport của bản thân và người bảo lãnh và Admission Letter (file PDF được gửi kèm email báo đỗ).
 • Sau khi sang NTU, mang toàn bộ giấy tờ cần mang theo lên ngân hàng OCBC hoặc DBS để hoàn tất các thủ tục. Chi nhánh ngân hàng gần nhất là OCBC nằm trong khuôn viên trường.
 • Tuition Fee Loan chỉ cần đăng kí 1 lần trong suốt quá trình học ở NTU.


STUDY LOAN

Thời gian đăng kí

Trong vòng hai tuần sau khi accept offer hoặc trước 30/06/2019

Đối tượng

 • Các sinh viên có kí nhận MOE Tuition Grant và đăng kí vay Tuition Fee Loan
 • Chỉ hỗ trợ 3 năm đầu với những bạn học ngành Biomedical Sciences & Traditional Chinese Medicine

Trị giá

Tối đa 10% học phí sau Tuition Grant của sinh viên Singapore đối với nhóm ngành tương ứng (tương đương 5% học phí sau trợ cấp dành cho sinh viên quốc tế) cộng thêm tối đa S$3,600/năm sinh hoạt phí (sẽ tự động được ưu tiên trừ vào tiền học còn thừa)

Nghĩa vụ

 • Đây là khoản vay có lãi suất được tính bằng trung bình lãi suất của 3 ngân hàng lớn ở Singapore là OCBC, DBS và UOB. Lãi suất sẽ bắt đầu tính từ tháng thứ 2 sau khi tốt nghiệp.
 • Sinh viên chỉ phải bắt đầu trả sau khi đã tốt nghiệp. Thời hạn trả là trong vòng 20 năm sau kể từ lúc tốt nghiệp.
 • Kể từ lúc bắt đầu hoàn trả, mỗi tháng phải trả tối thiểu S$100. Trong vòng 2 năm sau đó nếu vẫn chưa trả trên mức này sẽ phải chịu lãi suất phạt 1%/tháng.
 • Nếu không hoàn thành chương trình học hoặc quyết định ngưng học, thời hạn trả nợ sẽ bắt đầu ngay lập tức trên số tiền đã vay

Điều kiện

 • Cần một người bảo lãnh từ 21 đến 60 tuổi, hiện không bị phá sản
 • Thu nhập bình quân đầu người trong gia đình không quá S$1,200

Quy trình đăng kí

 • Điền form đăng ký Study Loan (cùng với Bursaries) ở mục Financial Assistance Scheme trong Acceptance Link
 • Trong vòng một tuần sau khi gửi form (kể cả thứ bảy chủ nhật, tính theo dấu bưu điện), gửi toàn bộ hồ sơ được yêu cầu trong form đến NTU Office of Admission & Financial Aid (OAFA) theo địa chỉ

  Office of Admissions and Financial Aid

  Nanyang Technological University

  Student Services Centre, Level 2

  42 Nanyang Avenue

  Singapore 639815

 • OAFA sẽ thông báo kết quả đăng ký Study Loan với sinh viên qua hòm thư trường
 • Sau khi chấp nhận Study Loan Offer, Office of Finance sẽ thông báo ngày nhận và ký Loan Agreement qua hòm thư trường
 • Study Loan chỉ cần đăng kí 1 lần trong suốt quá trình học ở NTU.


CÁC KHOẢN HỖ TRỢ KHÁC

BURSARIES

Là khoản tiền hỗ trợ không hoàn lại từ các cá nhân/tổ chức/chính phủ Singapore

Thời gian đăng kí

Trong vòng hai tuần sau khi accept offer hoặc sau 30/06/2019

Đối tượng

 • Toàn bộ sinh viên NTU
 • Đối với mỗi khoản Bursary khác nhau, tùy nhà tài trợ, sẽ có điều khoản quy định riêng, bao gồm ngành học, năm học và quốc tịch
 • Nhìn chung, không có nhiều Bursary cho sinh viên quốc tế. Có khá ít sinh viên Việt Nam nhận được khoản hỗ trợ này

Trị giá

 • Từ S$1,350 đối với trợ cấp từ NTU/MOE/Cá nhân hoặc Tổ chức.
 • S$3,750 cho trợ cấp CDC/CCC University Bursary.
 • Khoản hỗ trợ có giá trị 1 năm. Cần đăng kí lại hằng năm.

Điều kiện

 • Sinh viên đăng ký một Bursary không được nhận bất cứ học bổng hay Bursary nào khác.
 • Đối với trợ cấp từ NTU/MOE/Cá nhân hoặc tổ chức, thu nhập bình quân đầu người trong gia đình không quá S$ 2,250.
 • Đối với trợ cấp CDC/CCC University Bursary, thu nhập bình quân đầu người trong gia đình không quá S$ 1000.

Nghĩa vụ

  Là khoản trợ cấp không hoàn lại. Cá nhân nhận được không có nghĩa vụ gì khác.

Quy trình đăng kí

 • Điền form đăng ký Bursaries (cùng với Study Loan) ở mục Financial Assistance Scheme trong Acceptance Link
 • Trong vòng một tuần sau khi gửi form (kể cả thứ bảy chủ nhật, tính theo dấu bưu điện), gửi toàn bộ hồ sơ được yêu cầu trong form đến NTU Office of Admission & Financial Aid (OAFA) theo địa chỉ

  Office of Admissions and Financial Aid

  Nanyang Technological University

  Student Services Centre, Level 2

  42 Nanyang Avenue

  Singapore 639815

 • OAFA sẽ thông báo kết quả đăng ký Study Loan với sinh viên qua hòm thư trường


PC LOAN

Là khoản vay để sinh viên mua máy tính. Số tiền sẽ được chuyển thẳng vào cửa hiệu máy tính EightFlags, không thể quy đổi thành tiền mặt.

Thời gian đăng kí

Trong vòng 2 tuần sau khi chấp nhận Admission Offer của trường

Đối tượng

  Toàn bộ sinh viên full-time NTU

Trị giá

  S$1,500 hoặc giá trị máy (tùy bên nào thấp hơn)

Điều kiện

 • Thu nhập bình quân đầu người trong gia đình không quá S$1,900
 • Chỉ được đăng ký PC Loan một lần trong suốt khóa học
 • Cần một người bảo lãnh mang quốc tịch Singapore hoặc là thường trú dân Singapore (SPR) từ 21 đến 60 tuổi, không bị phá sản

Nghĩa vụ

 • Số tiền nợ sẽ phải trả trong vòng tối đa 2 năm kể từ sau khi tốt nghiệp (tính từ lúc điểm của học kì cuối cùng được công bố)
 • Nếu ngừng chương trình học tại NTU, khoản vay sẽ phải trả lại ngay lập tức

Quy trình đăng kí

 • Sau khi có tài khoản StudenLink tại NTU, đăng ký PC Loan trên trang chủ StudentLink
 • Sinh viên đăng ký PC Loan sẽ được mời tham dự PC Roadshow tổ chức tại giảng đường Lee Kong Chian trong những tuần đầu năm học
 • Ký Loan Agreement cùng với người bảo lãnh tại cửa hàng máy tính Eight Flags.


ASEAN SCHOLARSHIP

 • ASEAN Scholarship là học bổng của NTU dành cho học sinh là công dân của các nước ASEAN. Đây là học bổng mà đa số các sinh viên Việt Nam nhận được.
 • Học bổng này bao gồm toàn bộ tiền học phí (sau Tuition Grant) cùng với đó là S$5800 sinh hoạt phí 1 năm.
 • Sinh viên được ASEAN Scholarship vẫn sẽ phải thực hiện bond kéo dài 3 năm của Tuition Grant, nhưng không thêm bất kỳ một yêu cầu nào khác.
 • Sinh viên được ASEAN Scholarship sẽ không được vay thêm hay đăng kí bất cứ một khoản vay hay học bổng nào khác nếu không có sự cho phép của trường.
 • Điểm CGPA của mỗi kỳ phải từ 3.5/5.0 trở lên để được tiếp tục giữ học bổng. Nếu không đạt trường sẽ gửi cảnh cáo. Nếu vi phạm 2 kỳ liên tiếp sẽ bị tước học bổng.
 • Mail thông báo phỏng vấn học bổng sẽ được gửi sau mail báo đậu khoảng 1-2 tuần. Buổi phỏng vấn sẽ diễn ra vào khoảng tháng 4.


HỌC PHÍ CÒN LẠI

Sau đây là bảng tóm tắt toàn bộ học phí còn lại* của sinh viên sau các khoản hỗ trợ và các khoản vay mà tất cả sinh viên đều có thể nhận được. Lưu ý rằng học phí hàng năm sẽ được cố định tại mức học phí của năm nhập học kéo dài đến hết khóa học, trừ khi có thông báo khác.

HỌC PHÍ

BUSINESS/ ACCOUNTANCY

CÁC NGÀNH KHÁC

Tổng học phí
(Sau Tuition Grant)
S$20,100 S$17,550
Tuition Fee Loan S$8,452 S$7,380
Study Loan S$4,635 S$4,420
HỌC PHÍ CÒN LẠI S$7,013 S$5,750
LƯU Ý: Ngoài ra, năm nay còn có thêm các khoản hỗ trợ nữa như: Emergency grant, Student loan.


PHỤ PHÍ BẮT BUỘC HẰNG NĂM

Sau đây là bảng tóm tắt các loại phụ phí* mà sinh viên phải đóng hằng năm. Cũng như học phí, phụ phí hàng năm sẽ được cố định tại mức của năm nhập học kéo dài đến hết khóa học, trừ khi có thông báo khác.

TÊN PHÍ

KHOẢN THU

Phí dịch vụ học sinh (nếu không có lab) S$378.70
Phí dịch vụ học sinh (nếu có lab) S$413.00
Phí dịch vụ sức khỏe S$145.80
TỔNG CỘNG S$524.50 – S$558.80


CHI TIÊU HÀNG THÁNG

Dưới đây là bảng tóm tắt các khoản chi thường gặp, dựa theo kinh nghiệm của một số sinh viên Việt Nam đang sống tại NTU.

KHOẢN CHI

SỐ TIỀN

GHI CHÚ

Ăn uống S$300–S$360/tháng Sẽ ít hơn đôi chút nếu bạn tự nấu ăn
Tiền phòng kí túc xá1 2 Tiền phòng kí túc xá 1 2 Tùy thuộc loại phòng và khu hall
Chi phí cho học tập S$50–S$300/năm Bao gồm tiền sách vở, in ấn, dụng cụ học tập…Số tiền này phụ thuộc vào từng ngành, cũng như cách học và mẹo tiết kiệm (đọc ebook, mua sách cũ, mượn sách thư viện…)
Đăng kí sử dụng tủ lạnh3 S$80/kì Phí này chỉ phát sinh nếu bạn có sử dụng tủ lạnh trong phòng
Các khoản chi khác S$0–S$200/tháng Bao gồm tiền điện thoại, đi lại, tiêu vặt và các chi phí phát sinh ngoài ý muốn
TỔNG CỘNG $560–S$960+/tháng
S$4710–S$8180+/năm2

1Thông tin chi tiết về phí thuê phòng, mời các bạn xem tại đây.

2Mỗi học kì ở NTU kéo dài 4 tháng, với kì nghỉ đông dài 1 tháng vào cuối học kì I. Tuy nhiên, dù có thể không ở lại, bạn vẫn phải đóng tiền phòng cho kì nghỉ đông nếu muốn giữ phòng cho kì sau. Ngoài ra, cuối năm học, bạn có thể chọn đóng thêm tiền để ở lại, tối đa đến giữa tháng 7.

3Chỉ phải đóng phí nếu có sử dụng.