Giới thiệu Guidebook for Prospective Students AY 15-16

Nhằm giúp đỡ các em học sinh trong quá trình nộp hồ sơ và thi tuyển vào đại học công nghệ Nanyang, team FOC 2015 đã chỉnh sửa, update guidebook AY14-15 và đã cho ra đời Guidebook for Prospective Student AY 15-16.
Guidebook bao gồm 5 phần chính, tổng hợp những thông tin quan trọng nhất về quá trình nộp hồ sơ và thi tuyển sang NTU cho cả ba đối tượng: JC, Polytechnic và Direct từ Việt Nam.

Nội dung cụ thể của guidebook:
1) Giới thiệu về đại học Nanyang và Hội sinh viên Việt Nam tại NTU
2) Các vấn đề về tài chính
3) Thông tin về các ngành học
4) Thông tin tuyển sinh
5) Kì thi tuyển

Guidebook đã được post trên diễn đàn VNNTU forum:
http://vnntu.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=21963
Thay mặt team FOC 2015, mình xin chân thành cảm ơn team Orientation 2014. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã support để team hoàn thành guidebook này.

FOC2015, Chair
Phạm Thanh Tâm