Vietnam – Beyond Borders

Thứ 6 ngày 5 tháng 9 năm 2014
Lee Kong Chian LT
Đăng kí bắt đầu lúc 1800 cùng ngày.
Anh chị em hãy đánh dấu vào lịch và hẹn gặp tất cả mọi người ở VIETNAM – BEYOND BORDERS!