VNNTU Election 2015

Như vậy là sau một thời gian mở đơn đăng ký, chúng ta đã có được các ứng cử viên tham gia tranh cử vào các vị trí Ban chấp hành VNNTU XV. Các ứng cử viên bao gồm

 1. President

  1. Huỳnh Minh Quang – CBE/2
  2. Nguyễn Huy Anh – CSC/1
 2. Vice President – Internal Affairs

  1. Nguyễn Đức Long – EEE/1
  2. Nguyễn Hồng Hải – MSE/1
 3. Vice President – External Affairs

  1. Nguyễn Phương Anh – BUS/1
  2. Mai Kỳ Phong – EEE/1
  3. Phan Quốc Tuấn – MSE/1
 4. Honorary General Secretary

  1. Trần Thị Phương – ACC/1
  2. Phạm Đỗ Uyên Nhi – BUS/1

Dưới đây là clip tự giới thiệu của các ứng cử viên sẽ tham gia cuộc bầu cử năm nay. Các bạn có thể xem rồi đặt ra câu hỏi cho các ứng viên nhằm tìm ra người xuất sắc và phù hợp nhất cho các vị trí.

Cuộc tranh luận sẽ được diễn ra vào ngày 28/3/2015

Link đặt câu hỏi: http://vnntu.com/forum/viewforum.php?f=208

Buổi tranh luận sẽ được diễn ra vào  13:00 thứ 7 ngày 28/3/2015.