Kết quả VNNTU Election XV

Như vậy sau khi mở phiếu, chúng ta đã tìm ra được những gương mặt mới để chèo lái con thuyền VNNTU trong năm học 2015-2016. Với tổng cộng 125 phiếu hợp lệ, kết quả như sau

President

Nguyễn Huy Anh

Honorary General Secretary

Phạm Đỗ Uyên Nhi

Vice-President External

Nguyễn Phương Anh

Vice-President Internal

Nguyễn Hồng Hải