VNNTU XV Election Announcement

Xin chào cộng đồng VNNTU!

BCH xin cập nhật thông tin các ứng cử viên trong đợt bầu cử VNNTU XV như sau (không theo thứ tự cụ thể nào):

  • President: Huỳnh Minh Quang, Nguyễn Huy Anh
  • VPI: Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Đức Long
  • VPE: Phan Quốc Tuấn, Mai Kỳ Phong, Nguyễn Phương Anh
  • Hon Gen Sec: Trần Thị Phương, Phạm Đỗ Uyên Nhi

Từ đây đến khi bầu cử, cộng đồng có thể đặt câu hỏi cho các ứng cử viên trên VNNTU forum theo địa chỉ sau:

http://tinyurl.com/VNNTUXVforumdebate

Mong các ứng cử viên sẽ trả lời các câu hỏi của cộng đồng càng sớm càng tốt và coi đây là một cơ hội để hiểu rõ thêm về suy nghĩ của mọi người và chuẩn bị cho cuộc tranh luận trong ngày 28/3/2015 tới.