VNNTU Main Committee Elections

Thành lập từ năm học 1999-2000, trải qua 15 năm hình thành và phát triển, VNNTU đã trở thành ngôi nhà chung của bao thế hệ sinh viên Việt Nam tại NTU. Đóng góp một phần không nhỏ vào việc tạo dựng nền móng của ngôi nhà ấy là những thành viên BCH. Dù đến từ các vùng đất khác nhau, ngành học khác nhau và tính cách khác nhau nhưng họ đều hội tụ ở
Lòng nhiệt huyết
Hoài bão và
Sự gắn bó
với ngôi nhà chung VNNTU.

Còn bạn?
Bạn có thấy hình ảnh của mình ở trong đó không?

Nếu câu trả lời là có, hãy ứng cử để nằm trong BCH VNNTU nhiệm kì lần thứ XV.

Quy trình ứng cử:
1. Điền form ứng cử tại http://tinyurl.com/VNNTUXV
2. Gửi video dài tối đa 3 phút tới địa chỉ president@vnntu.com với nội dung: giới thiệu bản thân, lý do ứng cử và định hướng của bạn nếu trúng cử. Bạn có thể nhờ team PnP quay và edit.

Deadline của cả 2 sẽ là 2359 22/3/2015.
Election debate sẽ diễn ra vào ngày 28/3/2015. Thông tin chi tiết sẽ thông báo sau.

TOGETHER WE MAKE THE DIFFERENCE!