Our Leaders

Incumbent

Vũ Huy Nhật Quang

Vũ Huy Nhật Quang

President
Nguyễn Lê Uyển Nhi

Nguyễn Lê Uyển Nhi

Vice President
Hoàng Thu Minh

Hoàng Thu Minh

Honorary General Secretary
Nguyễn Tô Vĩnh Huy

Nguyễn Tô Vĩnh Huy

Head of Programme
Chu Thị Sáu

Chu Thị Sáu

Head of Programme
Nguyễn Ngọc Linh

Nguyễn Ngọc Linh

Head of Media
Tạ Quỳnh Nga

Tạ Quỳnh Nga

Head of Liaison
Nguyễn Thanh Sơn

Nguyễn Thanh Sơn

Head of Cluster Affairs
Trần Anh Quân

Trần Anh Quân

Head of Cluster Affairs

XVIII Committee

Luu Duc Tan

Luu Duc Tan

President
Nguyen Thao Nhi

Nguyen Thao Nhi

Vice President
Phung Ngan Ha

Phung Ngan Ha

Honorary General Secretary
Duong Tien Quang Huy

Duong Tien Quang Huy

Head of Programme
Nguyen Ngoc Linh

Nguyen Ngoc Linh

Head of Programme
Phung Minh Khanh

Phung Minh Khanh

Head of Media
Nguyen Tien Nhan

Nguyen Tien Nhan

Head of Liaison
Hoang Nghia Tuyen

Hoang Nghia Tuyen

Head of Human Resources
Ho Thi Thanh Nha

Ho Thi Thanh Nha

Head of Human Resources

XVII Committee

Nguyen Hong Duc

Nguyen Hong Duc

President
Nguyen Dinh Le Dan

Nguyen Dinh Le Dan

Vice President
Phan Thi Minh Ngan

Phan Thi Minh Ngan

Honorary General Secretary
Truong Thanh Thai

Truong Thanh Thai

Head of Programme
Pham Quoc Hung

Pham Quoc Hung

Head of Programme
Le Tan Khang

Le Tan Khang

Head of Publications and Publicity
Quach Trung Quan

Quach Trung Quan

Head of Liaison
Nguyen Dang Duy Nghia

Nguyen Dang Duy Nghia

South Cluster Captain
Thai Gia Bach

Thai Gia Bach

North Cluster Captain

XVI Committee

Truong Vinh Hien

Truong Vinh Hien

President
Pham Huu Khue

Pham Huu Khue

Vice President
Dang Thi Mai Vy

Dang Thi Mai Vy

Secretary
Dang Xuan Vu

Dang Xuan Vu

Event Director — Cluster Showdown
Dang Thu Giang

Dang Thu Giang

Event Director — Tet Celebration
Pham Thanh Tam

Pham Thanh Tam

Event Director — Escape Room

XV Committee

Le Phuong Duy

Le Phuong Duy

President
Tran Thi Tuyet Mai

Tran Thi Tuyet Mai

Vice President External
Vu Quang Anh

Vu Quang Anh

Vice President Internal
Luong Quynh Kha

Luong Quynh Kha

Chief Financial Controller
Truong Vinh Hien

Truong Vinh Hien

Head of Programme
Dang Thu Giang

Dang Thu Giang

Head of Programme
Pham Thanh Tam

Pham Thanh Tam

Head of Liaison
Nguyen Huy Anh

Nguyen Huy Anh

Head of Publication and Publicity