Sponsorship Announcement

Ban Chấp Hành VNNTU XVII rất hân hạnh thông báo về việc TopAdmit đã trở thành nhà tài trợ chính cho các sự kiện của VNNTU trong năm 2017 và 2018. Được sáng lập bởi một nhóm các chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm trong quy trình tuyển sinh, TopAdmit là công ty đầu tiên cung cấp dịch vụ chỉnh sửa essay, personal statement, statement of purpose trực tuyến cho các sinh viên trên toàn thế giới. Ban Chấp Hành hi vọng TopAdmit và VNNTU sẽ duy trì mối quan hệ hợp tác này lâu dài trong tương lai

The Main Committee of VNNTU would like to pleasantly announce that TopAdmit has become our main sponsor for the period of 2017-2018. Founded by experienced experts from elite universities worldwide, TopAdmit is a leading education consulting and essay editing service online. We hope that TopAdmit and VNNTU can have a long lasting relationship for now and in the future

For further information about TopAdmit, please refer to the following website: www.topadmit.com