Thông báo kết quả VNNTU Election XVI

President: Lê Phương Duy
Vice-President (Internal): Vũ Quang Anh
Vice-President (External): Trần Thị Tuyết Mai
Honorary General Secretary: Phan Quốc Tuấn

Xin được chúc mừng các ứng viên đã trúng cử!