Các Vấn Đề Tài Chính

Outline

CÁC KHOẢN HỖ TRỢ CHÍNH

MOE TUITION GRANT

Thời gian đăng kí

Tháng 09-10/2019

Đối tượng

Tất cả sinh viên NTU

Giá trị trợ cấp

Ngành học Học phí trước Tuition Grant Học phí sau Tuition Grant
 • Tất cả ngành học

(Trừ các ngành bên dưới)

S$17,550 S$31,970
 • Accountancy
 • Business
 • Accountancy & Business (Double Degree)
 • Business & Computing (Double Degree)
 • Business & Computer Engineering (Double Degree)
S$20,100 S$36,830
 • Medicine
S$73,200 Không được đăng kí
 • Renaissance Engineering
S$38,300 Không được đăng kí

Nghĩa vụ

 • Làm việc cho các công ty có đăng ký tại Singapore hoặc các công ty Singapore ở nước khác trong vòng 3 năm (hay còn được gọi là bond).
 • Trong quá trình làm việc, bạn vẫn được hưởng lương bình thường, không bị khấu trừ hay bị yêu cầu phải trả bất kì khoản tiền nào liên quan đến Tuition Grant.
 • Nếu bạn có khả năng tài chính, bạn có thể hoàn trả đầy đủ học phí trong cả khóa học và không bị ràng buộc làm việc 3 năm này.

Quy trình đăng kí

Nội dung công việc Thời gian
Sau khi có Matriculation Number (Student ID), điền MOE Tuition Grant Declaration Form online

Khoảng đầu tháng 8

Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau

Kích hoạt tài khoản trên trang chủ MOE Tuition Grant tại đây.

Đăng ký Tuition Grant và điền thông tin của 2 người bảo lãnh trên trang chủ MOE Tuition Grant

Khoảng đầu tháng 9 đến giữa tháng 9

Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau

Kích hoạt tài khoản trên trang chủ MOE Tuition Grant tại đây.

Đăng ký Tuition Grant và điền thông tin của 2 người bảo lãnh trên trang chủ MOE Tuition Grant

Khoảng đầu tháng 9 đến giữa tháng 9

Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau

Nếu bạn không có người bảo lãnh ở Singapore
Download bản PDF của Tuition Grant Agreement (TGA) từ trang chủ MOE Tuition Grant

Sau hạn chót đăng kí Tuition Grant trên website vài ngày

Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau

Gửi bản PDF này về cho người bảo lãnh in một mặt trên
giấy A4 trắng
Càng sớm càng tốt
Người bảo lãnh mang bản TGA cùng với passport đến ĐSQ/LSQ Singapore tại Việt Nam để ký, sau đó gửi bản TGA lại cho sinh viên càng sớm càng tốt Trước khi kí Tuition Grant

Đến địa điểm kí Tuition Grant tại Function Room, South Spine cùng người bảo lãnh hoặc mang theo bản TGA đã có chữ kí người bảo lãnh và dấu chứng kiến của ĐSQ/LSQ Singapore.

Cần mang theo:

 • Thẻ sinh viên NTU (Matriculation Card)
 • Student’s Pass
 • Passport của bạn
 • Passport hoặc bản sao passport có công chứng của người bảo lãnh

Sinhviên có thể tham khảo lịch kí theo ngành trên website của MOE Tuition Grant.Nếu không thể có mặt vào ngày kí theo đúng ngành vẫn có thể kí vào ngày khác.

Khoảng đầu tháng 10

Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau


TUITION FEE LOAN

Thời gian đăng kí

Trước ngày 15/08/2019

Đối tượng

 • Các sinh viên có kí nhận MOE Tuition Grant
 • Chỉ hỗ trợ 3 năm đầu với những bạn học ngành Biomedical Sciences & Traditional Chinese Medicine

Trị giá

90% học phí sau Tuition Grant dành cho sinh viên Singapore đối với nhóm ngành tương ứng (tương đương 45% học phí sau trợ cấp dành cho sinh viên quốc tế)

Nghĩa vụ

 • Đây là khoản vay có lãi suất được tính bằng trung bình lãi suất của 3 ngân hàng lớn ở Singapore là OCBC, DBS và UOB. Lãi suất sẽ bắt đầu tính từ tháng thứ 2 sau khi tốt nghiệp.
 • Sinh viên chỉ phải bắt đầu trả sau khi đã tốt nghiệp. Thời hạn trả là trong vòng 20 năm sau kể từ lúc tốt nghiệp.
 • Kể từ lúc bắt đầu hoàn trả, mỗi tháng phải trả tối thiểu S$100. Trong vòng 2 năm sau đó nếu vẫn chưa trả trên mức này sẽ phải chịu lãi suất phạt 1%/tháng.
 • Nếu không hoàn thành chương trình học hoặc quyết định ngưng học, thời hạn trả nợ sẽ bắt đầu ngay lập tức trên số tiền đã vay.

Điều kiện

 • Cần một người bảo lãnh từ 21 đến 60 tuổi, hiện không bị phá sản
 • Không cần chứng nhận mức thu nhập

Quy trình đăng kí

 • Tải xuống TFL Form (có thể tìm trong Acceptance Link hoặc ở phía trên), in một mặt trên giấy A4 trắng.
 • Cùng với người bảo lãnh đến Chi nhánh OCBC tại TP.HCM hoặc Đại sứ quán/Lãnh sự quán Singapore để điền và đóng dấu xác thực. Ngoài TFL Form, cần mang theo passport của bản thân và người bảo lãnh và Admission Letter (file PDF được gửi kèm email báo đỗ).
 • Sau khi sang NTU, mang toàn bộ giấy tờ cần mang theo lên ngân hàng OCBC hoặc DBS để hoàn tất các thủ tục. Chi nhánh ngân hàng gần nhất là OCBC nằm trong khuôn viên trường.
 • Tuition Fee Loan chỉ cần đăng kí 1 lần trong suốt quá trình học ở NTU.


STUDY LOAN

Thời gian đăng kí

Trong vòng hai tuần sau khi accept offer hoặc trước 30/06/2019

Đối tượng

 • Các sinh viên có kí nhận MOE Tuition Grant và đăng kí vay Tuition Fee Loan
 • Chỉ hỗ trợ 3 năm đầu với những bạn học ngành Biomedical Sciences & Traditional Chinese Medicine

Trị giá

Tối đa 10% học phí sau Tuition Grant của sinh viên Singapore đối với nhóm ngành tương ứng (tương đương 5% học phí sau trợ cấp dành cho sinh viên quốc tế) cộng thêm tối đa S$3,600/năm sinh hoạt phí (sẽ tự động được ưu tiên trừ vào tiền học còn thừa)

Nghĩa vụ

 • Đây là khoản vay có lãi suất được tính bằng trung bình lãi suất của 3 ngân hàng lớn ở Singapore là OCBC, DBS và UOB. Lãi suất sẽ bắt đầu tính từ tháng thứ 2 sau khi tốt nghiệp.
 • Sinh viên chỉ phải bắt đầu trả sau khi đã tốt nghiệp. Thời hạn trả là trong vòng 20 năm sau kể từ lúc tốt nghiệp.
 • Kể từ lúc bắt đầu hoàn trả, mỗi tháng phải trả tối thiểu S$100. Trong vòng 2 năm sau đó nếu vẫn chưa trả trên mức này sẽ phải chịu lãi suất phạt 1%/tháng.
 • Nếu không hoàn thành chương trình học hoặc quyết định ngưng học, thời hạn trả nợ sẽ bắt đầu ngay lập tức trên số tiền đã vay

Điều kiện

 • Cần một người bảo lãnh từ 21 đến 60 tuổi, hiện không bị phá sản
 • Thu nhập bình quân đầu người trong gia đình không quá S$1,200

Quy trình đăng kí

 • Điền form đăng ký Study Loan (cùng với Bursaries) ở mục Financial Assistance Scheme trong Acceptance Link
 • Trong vòng một tuần sau khi gửi form (kể cả thứ bảy chủ nhật, tính theo dấu bưu điện), gửi toàn bộ hồ sơ được yêu cầu trong form đến NTU Office of Admission & Financial Aid (OAFA) theo địa chỉ

  Office of Admissions and Financial Aid

  Nanyang Technological University

  Student Services Centre, Level 2

  42 Nanyang Avenue

  Singapore 639815

 • OAFA sẽ thông báo kết quả đăng ký Study Loan với sinh viên qua hòm thư trường
 • Sau khi chấp nhận Study Loan Offer, Office of Finance sẽ thông báo ngày nhận và ký Loan Agreement qua hòm thư trường
 • Study Loan chỉ cần đăng kí 1 lần trong suốt quá trình học ở NTU.


CÁC KHOẢN HỖ TRỢ KHÁC

BURSARIES

Là khoản tiền hỗ trợ không hoàn lại từ các cá nhân/tổ chức/chính phủ Singapore

Thời gian đăng kí

Trong vòng hai tuần sau khi accept offer hoặc sau 30/06/2019

Đối tượng

 • Toàn bộ sinh viên NTU
 • Đối với mỗi khoản Bursary khác nhau, tùy nhà tài trợ, sẽ có điều khoản quy định riêng, bao gồm ngành học, năm học và quốc tịch
 • Nhìn chung, không có nhiều Bursary cho sinh viên quốc tế. Có khá ít sinh viên Việt Nam nhận được khoản hỗ trợ này

Trị giá

 • Từ S$1,350 đối với trợ cấp từ NTU/MOE/Cá nhân hoặc Tổ chức.
 • S$3,750 cho trợ cấp CDC/CCC University Bursary.
 • Khoản hỗ trợ có giá trị 1 năm. Cần đăng kí lại hằng năm.

Điều kiện

 • Sinh viên đăng ký một Bursary không được nhận bất cứ học bổng hay Bursary nào khác.
 • Đối với trợ cấp từ NTU/MOE/Cá nhân hoặc tổ chức, thu nhập bình quân đầu người trong gia đình không quá S$ 2,250.
 • Đối với trợ cấp CDC/CCC University Bursary, thu nhập bình quân đầu người trong gia đình không quá S$ 1000.

Nghĩa vụ

  Là khoản trợ cấp không hoàn lại. Cá nhân nhận được không có nghĩa vụ gì khác.

Quy trình đăng kí

 • Điền form đăng ký Bursaries (cùng với Study Loan) ở mục Financial Assistance Scheme trong Acceptance Link
 • Trong vòng một tuần sau khi gửi form (kể cả thứ bảy chủ nhật, tính theo dấu bưu điện), gửi toàn bộ hồ sơ được yêu cầu trong form đến NTU Office of Admission & Financial Aid (OAFA) theo địa chỉ

  Office of Admissions and Financial Aid

  Nanyang Technological University

  Student Services Centre, Level 2

  42 Nanyang Avenue

  Singapore 639815

 • OAFA sẽ thông báo kết quả đăng ký Study Loan với sinh viên qua hòm thư trường


PC LOAN

Là khoản vay để sinh viên mua máy tính. Số tiền sẽ được chuyển thẳng vào cửa hiệu máy tính EightFlags, không thể quy đổi thành tiền mặt.

Thời gian đăng kí

Trong vòng 2 tuần sau khi chấp nhận Admission Offer của trường

Đối tượng

  Toàn bộ sinh viên full-time NTU

Trị giá

  S$1,500 hoặc giá trị máy (tùy bên nào thấp hơn)

Điều kiện

 • Thu nhập bình quân đầu người trong gia đình không quá S$1,900
 • Chỉ được đăng ký PC Loan một lần trong suốt khóa học
 • Cần một người bảo lãnh mang quốc tịch Singapore hoặc là thường trú dân Singapore (SPR) từ 21 đến 60 tuổi, không bị phá sản

Nghĩa vụ

 • Số tiền nợ sẽ phải trả trong vòng tối đa 2 năm kể từ sau khi tốt nghiệp (tính từ lúc điểm của học kì cuối cùng được công bố)
 • Nếu ngừng chương trình học tại NTU, khoản vay sẽ phải trả lại ngay lập tức

Quy trình đăng kí

 • Sau khi có tài khoản StudenLink tại NTU, đăng ký PC Loan trên trang chủ StudentLink
 • Sinh viên đăng ký PC Loan sẽ được mời tham dự PC Roadshow tổ chức tại giảng đường Lee Kong Chian trong những tuần đầu năm học
 • Ký Loan Agreement cùng với người bảo lãnh tại cửa hàng máy tính Eight Flags.


ASEAN SCHOLARSHIP

 • ASEAN Scholarship là học bổng của NTU dành cho học sinh là công dân của các nước ASEAN. Đây là học bổng mà đa số các sinh viên Việt Nam nhận được.
 • Học bổng này bao gồm toàn bộ tiền học phí (sau Tuition Grant) cùng với đó là S$5800 sinh hoạt phí 1 năm.
 • Sinh viên được ASEAN Scholarship vẫn sẽ phải thực hiện bond kéo dài 3 năm của Tuition Grant, nhưng không thêm bất kỳ một yêu cầu nào khác.
 • Sinh viên được ASEAN Scholarship sẽ không được vay thêm hay đăng kí bất cứ một khoản vay hay học bổng nào khác nếu không có sự cho phép của trường.
 • Điểm CGPA của mỗi kỳ phải từ 3.5/5.0 trở lên để được tiếp tục giữ học bổng. Nếu không đạt trường sẽ gửi cảnh cáo. Nếu vi phạm 2 kỳ liên tiếp sẽ bị tước học bổng.
 • Mail thông báo phỏng vấn học bổng sẽ được gửi sau mail báo đậu khoảng 1-2 tuần. Buổi phỏng vấn sẽ diễn ra vào khoảng tháng 4.


HỌC PHÍ CÒN LẠI

Sau đây là bảng tóm tắt toàn bộ học phí còn lại* của sinh viên sau các khoản hỗ trợ và các khoản vay mà tất cả sinh viên đều có thể nhận được. Lưu ý rằng học phí hàng năm sẽ được cố định tại mức học phí của năm nhập học kéo dài đến hết khóa học, trừ khi có thông báo khác.

HỌC PHÍ

BUSINESS/ ACCOUNTANCY

CÁC NGÀNH KHÁC

Tổng học phí
(Sau Tuition Grant)
S$20,100 S$17,550
Tuition Fee Loan S$8,452 S$7,380
Study Loan S$4,635 S$4,420
HỌC PHÍ CÒN LẠI S$7,013 S$5,750
LƯU Ý: Ngoài ra, năm nay còn có thêm các khoản hỗ trợ nữa như: Emergency grant, Student loan.


PHỤ PHÍ BẮT BUỘC HẰNG NĂM

Sau đây là bảng tóm tắt các loại phụ phí* mà sinh viên phải đóng hằng năm. Cũng như học phí, phụ phí hàng năm sẽ được cố định tại mức của năm nhập học kéo dài đến hết khóa học, trừ khi có thông báo khác.

TÊN PHÍ

KHOẢN THU

Phí dịch vụ học sinh (nếu không có lab) S$378.70
Phí dịch vụ học sinh (nếu có lab) S$413.00
Phí dịch vụ sức khỏe S$145.80
TỔNG CỘNG S$524.50 – S$558.80


CHI TIÊU HÀNG THÁNG

Dưới đây là bảng tóm tắt các khoản chi thường gặp, dựa theo kinh nghiệm của một số sinh viên Việt Nam đang sống tại NTU.

KHOẢN CHI

SỐ TIỀN

GHI CHÚ

Ăn uống S$300–S$360/tháng Sẽ ít hơn đôi chút nếu bạn tự nấu ăn
Tiền phòng kí túc xá1 2 Tiền phòng kí túc xá 1 2 Tùy thuộc loại phòng và khu hall
Chi phí cho học tập S$50–S$300/năm Bao gồm tiền sách vở, in ấn, dụng cụ học tập…Số tiền này phụ thuộc vào từng ngành, cũng như cách học và mẹo tiết kiệm (đọc ebook, mua sách cũ, mượn sách thư viện…)
Đăng kí sử dụng tủ lạnh3 S$80/kì Phí này chỉ phát sinh nếu bạn có sử dụng tủ lạnh trong phòng
Các khoản chi khác S$0–S$200/tháng Bao gồm tiền điện thoại, đi lại, tiêu vặt và các chi phí phát sinh ngoài ý muốn
TỔNG CỘNG $560–S$960+/tháng
S$4710–S$8180+/năm2

1Thông tin chi tiết về phí thuê phòng, mời các bạn xem tại đây.

2Mỗi học kì ở NTU kéo dài 4 tháng, với kì nghỉ đông dài 1 tháng vào cuối học kì I. Tuy nhiên, dù có thể không ở lại, bạn vẫn phải đóng tiền phòng cho kì nghỉ đông nếu muốn giữ phòng cho kì sau. Ngoài ra, cuối năm học, bạn có thể chọn đóng thêm tiền để ở lại, tối đa đến giữa tháng 7.

3Chỉ phải đóng phí nếu có sử dụng.

Các Thủ Tục Cần Thiết

Outline

Trước Khi Sang NTU

Nội Dung Công Việc Thời Gian
Nếu bạn chưa có passport hoặc passport sắp hết hạn, cần làm mới hoặc gia hạn passport.

Chú ý: Thời hạn xử lí passport khoảng 2–4 tuần.

Ngay sau khi có kết quả.
Đồng ý thư mời nhập học online qua Acceptance Form. Ngay sau khi có kết quả đến thời hạn được cho trong thư mời.

Chú ý: Nếu bạn cần đăng kí hỗ trợ tài chính thì phải có passport trước khi gửi Acceptance Form.

Sau khi đồng ý nhập học, các bạn kiểm tra các thủ tục theo như checklist tại
đây.
Thay đổi password của NTU Network Account (iNTU) để kích hoạt tài khoản tại đây.

Đăng nhập vào tài khoản Windows LIVE e-service (Office 365) tại đây.

Chú ý:

 • Password ban đầu cho 2 dịch vụ trên là Matriculation Number, viết IN HOA. Có thể kiểm tra lại tên account trong Acceptance Form.
 • iNTU chỉ dùng được sau khi đã Matriculate online.
 • Office 365 sẽ là phương tiện chính để liên lạc về các vấn đề học vấn, ngoại khoá và việc làm trong trường, vì thế bạn nên kiểm tra hộp thư này thường xuyên.
 • Office 365 và iNTU là hai dịch vụ độc lập với nhau.
1 ngày sau khi gửi Acceptance Form và nhận được Matriculation Number cũng như đã chọn tên tài khoản iNTU.

Đăng kí các khoản hỗ trợ tài chính

Đăng kí Study Loan và Bursary trong Acceptance Form

Chú ý: Các giấy tờ bổ sung (supporting documents) cần phải được nộp trong vòng 7 ngày sau khi gửi form đăng kí

Trong vòng 2 tuần sau khi chấp nhận thư mời hoặc sau 30/06/2019
Đăng kí Tuition Fee Loan:

 • Hướng dẫn giấy tờ, thủ tục và mẫu đơn đăng kí tại đây.
 • Sau khi điền bạn mang theo đơn cùng 2 bản photo passport của bạn và người bảo lãnh tới để kí trước sự chứng kiến của Đại sứ quán/Lãnh sự quán Singapore ở Việt Nam hoặc ngân hàng OCBC chi nhánh TP. HCM (khuyến khích các bạn ở miền Nam
  làm ở ngân hàng vì không phải trả lệ phí kèm theo)
 • * Đặc biệt lưu ý đối với các bạn fresh miền Nam: khi đăng kí Tuition Fee Loan không nên điền trước mà nên đến OCBC để nhân viên hướng dẫn
Trước khi sang Singapore
Hoàn thành form Declaration for MOE Tuition Grant (trợ cấp chính phủ) online (có thể tìm thấy tại đây) Trước 20/07/2019
Về chi tiết các thủ tục trên, các bạn có thể tìm thấy ở trong phần

CÁC VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH

Làm thủ tục Online Declaration và gửi ảnh chân dung online Trong vòng 2 ngày kể từ ngày Accept Offer
Điền thông tin tình trạng sức khỏe hiện tại. Nếu không có vấn đề gì điền NIL Điền trước ngày khám ở NTU. Nên điền ngay trong vòng 3 ngày sau khi accept.
Đăng ký kí túc xá (Hostel Application) tại đây.

Thông tin về ký túc xá có thể tham khảo tại đây.

Chú ý: Tân sinh viên có thể lựa chọn giữa phòng có máy lạnh hay không có máy lạnh, phòng đơn hoặc phòng đôi. Tuy nhiên không được đảm bảo 100% có phòng đơn/ phòng điều hòa

Từ tháng 04/06/2019 đến 29/06/2019
Đăng kí lịch khám sức khỏe.

Chú ý: *Mỗi sinh viên trước khi nhập học đều phải được khám sức khỏe ở bệnh viện trường.

Tháng 06/2019
Đăng ký Student Pass – nộp Student Pass Online Application Form & Registration Form (eForm 16) tại đây.

Chú ý:

 • Đây là form rất quan trọng, có tác dụng như visa, nếu không hoàn thành bạn sẽ không được lên máy bay khi mua vé 1 chiều
 • Chỉ điền khi chắc chắn quyết định học tại NTU.
 • Kiểm tra thông tin đăng nhập tại Student’s Pass Application vào tháng 6.
 • Quy trình đăng ký Student Pass có thể xem thêm tại đây.
Từ 11/06/2019 trở đi
Điền thông tin ngày giờ chuyến bay đến Singapore tại đây. Từ 16/07/2019 trở đi
Kiểm tra xem bạn có phải thi Qualifying English Test (QET) hay không tại đây.

Chú ý:

 • Sau khi nhận được thư báo trúng tuyển, bạn cần nộp ngay điểm TOEFL, IELTS, SAT (nếu có). Nếu đáp ứng được điều kiện (có thể kiểm tra trên trang web của NTU), bạn sẽ không phải thi QET.
 • Bảng điểm có thể gửi đến Office of Admissions and Financial Aid (OAFA) qua địa chỉ email adm_intnl@ntu.edu.sg
Tháng 07/2019

Kì thi sẽ được tổ chức vào ngày 06/08/2019

Kiểm tra kết quả đăngp ký phòng qua email.

Chú ý: Đóng trước 2 tháng tiền phòng online trước khi sang Singapore hoặc trong vòng 3 ngày sau khi nhận phòng.

Từ 18/07/2019 trở đi

Đăng ký Matriculate Online

Chú ý: Thủ tục này hoàn toàn độc lập với việc nhận được matriculation number sau khi chấp nhận thư mời và là thủ tục rất quan trọng.

10am-10pm 18/07/2019 đến 24/07/2019
Download và điền Authorisation Form of Medical Procedures (form N1) tại đây.

Các bạn có người bảo hộ tại Singapore cần hoàn thành thêm Appointment of Local Guardian Form (form N2) tại đây.

Hai form này cần có chữ kí của bố mẹ. Các bạn scan và upload form online trước khi qua NTU mang bản gốc sang NTU để nộp.

Trước khi sang Singapore.

Chú ý: Mang bản gốc nộp cho NTU sau khi sang.

Mang toàn bộ BẢN GỐC học bạ và các thành tích học tập khác đã nộp để trường xác nhận.

Xem chi tiết tại phần ĐỒ DÙNG CẦN MANG SANG

Việc xác nhận sẽ diễn ra vào khoảng cuối tháng 09/2019 – đầu tháng 10/2019


Sau Khi Đến NTU

Nội Dung Công Việc Thời Gian

Hoàn thành thủ tục ký túc xá và nhận chìa khoá phòng.

Chú ý: Văn phòng sẽ không mở cửa thứ 7 và chủ nhật

Ngay khi đến NTU.

Nhận ngày và địa điểm hẹn để thực hiện thủ tục kiểm tra sức khoẻ và Student Pass tại Global Lounge.

Những giấy tờ cần mang theo:

 • Thư mời nhập học (Admission Letter)
 • Passport cùng với embarkation card
 • Authorisation Form of Medical Procedure (form N1)
 • Appointment of Local Guardian Form (form N2, nếu có)

Chú ý: Nếu không đến được trong thời gian này, bạn phải trực tiếp liên hệ Student Affairs Office – International Student Support.

Từ 23/07/2019

Giờ làm việc:

 • Thứ 2 – Thứ 5: 8:30am–5:40pm
 • Thứ 6: 8:30am–5:15pm
 • Thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ không làm việc

Mở tài khoản ngân hàng.

Chi nhánh ngân hàng gần nhất là OCBC ngay trong khuôn viên trường. Những thủ tục này sẽ được team Orientation và các seniors giúp đỡ.

Sau khi đến NTU, càng sớm càng tốt.
Đăng kí thủ tục GIRO tại OneStop@SAC. Sau khi có tài khoản ngân hàng.
Nộp form Tuition Fee Loan cho ngân hàng OCBC/DBS tại Singapore. Trước 15/08/2019
Dự thi Qualifying English Test (nếu được yêu cầu). 06/08/2019
Dự Orientation Talk for International Student được tổ chức bởi ISC tại Lee Kong Chian Lecture Theatre. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo qua email trường
Dự Freshmen Welcome Ceremony tuỳ theo ngành học. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo qua email trường
Quan trọng: Nhận thẻ Matriculation (có thể gọi là thẻ sinh viên). Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.

Quan trọng: Hoàn thành thủ tục nhận Student Pass tại NTU.

Làm sau khi đã Matriculate Online và nộp kết quả khám sức khoẻ.

Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.

Đăng kí MOE Tuition Grant trên website của MOE.

Chú ý: Sau khi đã đăng kí trên web, bạn cần tải xuống bản Tuition Grant Agreement và đưa cho người giám hộ kí trước sự chứng kiến của nhân viên MOE hoặc Đại sứ quán/Lãnh sự quán Singapore tại Việt Nam.

Xem chi tiết ở phần CÁC VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH

Tháng 09-10/2019

Nhận e-bill và trả các khoản phí bao gồm tiền học phí, tiền phụ thu, tiền phòng ký túc xá,…

Chú ý: Nên đăng kí trả bằng GIRO vì tính tiện lợi. Chú ý đảm bảo đủ tiền trong tài khoản trước ngày chuyển tiền (được thông báo trên e-bill). Ngoài ra có thể trả bằng các loại thẻ hoặc tiền mặt tại OneStop@SAC

Cuối tháng 09/2019 đến đầu tháng 10/2019

Cung cấp thông tin và bản scan của Student Pass và Matriculation Card online. Xem bản mẫu tại đây.

Các bạn có thể scan miễn phí bằng các máy scan có tại các thư viện trong khuôn viên trường.

Trong vòng 2 tuần sau khi nhận Student Pass
Thực hiện thủ tục kiểm tra giấy tờ gốc. Thông tin chi tiết về ngày giờ và địa điểm sẽ được gửi tới hộp thư Office 365 của bạn. Giữa tháng 09/2019 đến đầu tháng 10/2019
Ký Tuition Grant (trong khuôn viên trường). Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau
Cập nhật thông tin cá nhân ở Singapore (số điện thoại mới, địa chỉ phòng ký túc xá,…) tại StudentLink. Sau khi Matriculate Online hay mỗi khi thông tin cá nhân có thay đổi.
Gửi email cho Immigration & Checkpoints Authority (ICA) tại ICA_STP1@ica.gov.sg mỗi khi có sự thay đổi về nơi ở hay passport. Mỗi khi có thay đổi về nơi ở hay passport trong suốt quá trình theo học.

Chú ý: Giờ được tính theo giờ Singapore (GMT +8.00)

Thông Tin Liên Hệ

Team Ori

Họ Và Tên Email Ngành/Năm SĐT Facebook
Trần Anh Tài anhtai001@e.ntu.edu.sg CS/1 94497051
Đoàn Đỗ Bảo Nguyên nguyen009@e.ntu.edu.sg CBC/5 97744001
Phùng Ngân Hà nganha001@e.ntu.edu.sg ECON/1 98609085
Khả Tuấn Khoa khao004@e.ntu.edu.sg CBC/1 85028427
Trương Công Cường tccuong1999@gmail.com CS/1 84378014


Sponsorship Announcement

Ban Chấp Hành VNNTU XVII rất hân hạnh thông báo về việc TopAdmit đã trở thành nhà tài trợ chính cho các sự kiện của VNNTU trong năm 2017 và 2018. Được sáng lập bởi một nhóm các chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm trong quy trình tuyển sinh, TopAdmit là công ty đầu tiên cung cấp dịch vụ chỉnh sửa essay, personal statement, statement of purpose trực tuyến cho các sinh viên trên toàn thế giới. Ban Chấp Hành hi vọng TopAdmit và VNNTU sẽ duy trì mối quan hệ hợp tác này lâu dài trong tương lai

The Main Committee of VNNTU would like to pleasantly announce that TopAdmit has become our main sponsor for the period of 2017-2018. Founded by experienced experts from elite universities worldwide, TopAdmit is a leading education consulting and essay editing service online. We hope that TopAdmit and VNNTU can have a long lasting relationship for now and in the future

For further information about TopAdmit, please refer to the following website: www.topadmit.com

Cluster Showdown Finale 2017: Vietnam-Awaken

Đến hẹn lại lên, VNNTU xin giới thiệu event lớn nhất trong năm, với tên gọi mới: Cluster Showdown Finale: Awaken. Ngoài Drama Competition giữa các cụm hall và những chương trình văn nghệ đặc sắc đã gắn liền với event trong những năm gần đây, Cluster Showdown Finale còn là nơi vinh danh những nhà vô địch của Inter-Cluster Games, và các tiết mục độc đáo khác. Sự kiện sẽ diễn ra vào lúc 18.45 ngày 22/9 tại Lee Kong Chian Lecture Theater, NTU.

Ngoài ra, BTC xin được gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ TopAdmit đã hỗ trợ chương trình.
Được sáng lập bởi môt nhóm các chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm trong quy trình tuyển sinh, TopAdmit là công ty đầu tiên cung cấp dịch vụ chỉnh sửa essay, personal statement, statement of purpose trực tuyến cho các sinh viên trên toàn thế giới. Website: http://www.topadmit.com.

Hẹn gặp mọi người vào tối thứ sáu ngày 22/9 tại Lee Kong Chain Lecture Theatre nhé

Cluster Showdown 2017: Inter-Cluster Games

Chào mừng các bạn đến với event đầu tiên của BCH VNNTU XVII – Cluster Showdown 2017!!

Cluster Showdown 2017, nơi hai cụm hall North Cluster (được dẫn dắt bởi cụm hall trưởng Nguyễn Hồng Hải) và South Cluster (được dẫn dắt bởi cụm hall trưởng Lại Hoàng Sơn) tranh đấu ngôi vị Cluster Champion trong hai nội dung Sport Competition và Drama Competition, hứa hẹn sẽ trở thành một sân chơi đa dạng cho các bạn freshmen và seniors thi đấu và thể hiện những tiềm năng còn giấu kín trong những bộ môn thể thao và kịch nghệ.

Sự kiện đầu tiên của Cluster Showdown 2017 là Inter-Cluster Game, nơi các bạn có cơ hội được giải trí trong môn thể thao mình yêu thích, đồng thời tỉ thí với những vận động viên nghiệp dư khác từ trong và ngoài VNNTU để giành được những tấm huy chương vàng cao quý. Với lịch thi đấu 8 bộ môn trải dài trong 7 ngày cuối tuần từ 1/9 đến 17/9, ban tổ chức tự tin đã tạo điều kiện hết mức cho các vận động viên có thể thỏa sức thi đấu trong tất cả các nội dung và giành được nhiều huy chương nhất có thể!!

Ngoài ra để khuyến khích sự gắn kết và hòa nhập giữa các thành viên trong cộng đồng VNNTU, điểm của các cụm hall trong Inter-Cluster Game sẽ không chỉ được tính dựa theo thành tích cao nhất mà các thành viên trong cụm đạt được, mà còn dựa theo SÔ LƯỢNG THÀNH VIÊN THAM GIA các hoạt động thể thao thuộc Inter-Cluster Game. Để biết thêm về danh sách các nội dung thi đấu cho từng bộ môn, cũng như quy tắc tính điểm và lệ phí thi đấu, các bạn vui lòng đọc phần description của Registration Form.

Nếu các bạn thắc mắc mình thuộc cụm hall nào, và tình cờ bạn đang ở hall 3, 12-16 hay Nanyang Crescent Halls, xin chúc mừng các bạn là thành viên của North Cluster, còn không thì cũng xin chúc mừng, các bạn đã là thành viên của South Cluster ^^

Hãy đăng ký tham gia Inter-Cluster Game và mang vinh quang về cho cụm hall của bạn nào!!
Form đăng ký sẽ được mở trong suốt thời gian thi đấu, và sẽ đóng vào lúc 23.59 ngày thứ Hai hàng tuần đối với những bộ môn diễn ra vào cuối tuần đó.
Registration Form Link: vnntu.com/CS17Reg

Gặp gỡ NTU

Năm học 2017/2018 đang đến gần, với mong muốn tạo sự gắn kết giữa các sinh viên, nghiên cứu sinh và cộng đồng nghiên cứu Việt Nam đang học tập và làm việc tại NTU, đồng thời được sự ủng hộ từ một số thầy cô tại NTU, NIE, Đồng Hành Singapore và VNNTU cùng phối hợp tổ chức một buổi dã ngoại tại West Coast Park, Singapore mang tên: “Gặp gỡ NTU 2017”. Buổi dã ngoại gồm các hoạt động vui chơi ngoài trời bổ ích như trò chơi tập thể, thả diều, đá bóng, vẽ tranh cát cho trẻ em và tiệc nướng BBQ.

Ban tổ chức có bố trí xe buýt đi một chiều lần lượt đón tại Graduate Hall 2 vào 3:20 pm và tại Pioneer MRT vào 3:30 pm.

Đây là một cơ hội để mọi người có thể gặp gỡ giao lưu, khởi động cho một năm học mới nên em rất mong nhận được sự ủng hộ và tham gia của các anh chị cùng bạn bè và gia đình.

Phí tham dự: 5 SGD/người lớn và miễn phí cho trẻ em.

Link đăng ký tham dự: http://tinyurl.com/gapgontu2017

Night Cycling 2017: The Hunger Ride

Chào mọi người, event Night Cycling nay đã quay trở lại rồi đây! Ban Tổ Chức Night Cycling 2017 xin mời toàn thể anh chị em lập team tham gia vào chương trình hết sức đặc biệt năm nay.

• Chương trình sẽ diễn ra vào đêm thứ 7, ngày 6/5/2017 với chủ đề “The Hunger Ride”! Bạn có thể đoán được nội dung của cuộc hành trình sắp tới dựa trên chủ đề của cuộc đua năm nay không?
• Lộ trình đạp xe sẽ trải dài từ East Coast Park đến Marina Barrage và đây hứa hẹn sẽ là một lộ trình tuyệt đẹp về đêm đó.
• Sau vài tiếng đạp xe và tham gia các trò chơi hấp dẫn, BTC hi vọng mọi người sẽ có một đêm đáng nhớ, cùng nhau nghỉ ngơi, ăn chơi xả láng một bữa sau một kì thi đầy căng thẳng và cam go, và có thể hàn huyên tâm sự trước khi cùng quay về East Coast Park ngắm bình minh rực rỡ ^^

Link đăng kí: vnntu.com/nc17
Form đăng kí bao gồm form cho cả đội và cho cá nhân nếu bạn không đủ người lập đội. Form sẽ đóng vào 11.59pm, thứ 4 ngày 26/4/2016 hoặc khi đã đủ số lượng đội chơi.
Chương trình hứa hẹn sẽ đem đến rất nhiều điều bất ngờ mới lạ, và là tâm huyết của BTC NC2017 chúng mình. Hy vọng nhận được sự ủng hộ của đại gia đình VNNTU, các anh chị Alumni cũng như tất cả các bạn trường khác nữa :D

ARE YOU HUNGRY ENOUGH FOR THE HUNGER RIDE? ;)

Appreciation Night 2017: See You Again

Chào mọi người!

Bây giờ đã là cuối tháng 3, lại một năm học nữa sắp trôi qua và một lớp sinh viên nữa sắp ra trường. Như thường lệ, VNNTU sẽ tổ chức chương trình Appreciation Night 2017 để nhìn lại một năm đã qua và cũng là để các anh chị năm cuối có thêm một kỷ niệm đẹp trước khi ra trường. Với chủ đề “See You Again”, BTC hy vọng dù đã ra trường, mọi người vẫn sẽ nhớ về cộng đồng VNNTU, nhớ về những người bạn mình từng gắn bó và sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa.

Appreciation Night 2017: See You Again
Thời gian: 19h00, thứ 7 ngày 8/4/2017
Địa điểm: LHS-TR+49 (The Hive)

Để tiện cho BTC chuẩn bị đồ ăn cũng như nơi tổ chức, mọi người hãy đăng ký sớm tham gia chương trình ở đây nhé: vnntu.com/see-you-again

Ngoài ra, BTC cũng xin được gửi đến một video nho nhỏ tổng hợp lại những event trong năm qua. Hẹn gặp lại mọi người vào tối thứ 7 tuần sau!

Báo danh NTU Freshmen 2017-18

Thấu hiểu sự khó khăn trong thủ tục và làm quen môi trường mới của tân sinh viên, Team FOC – Freshman Orientation and Camp được ra đời nhằm hỗ trợ các bạn vừa trúng tuyển vào NTU, để các bạn không mắc phải bất cứ vấn đề nào về hồ sơ cũng như có được sự khởi đầu và hòa nhập thật tốt ở môi trường Singapore.

Vì những lí do trên, team FOC rất hi vọng các bạn có thể báo danh thông tin của mình, cũng như giới thiệu với các bạn trúng tuyển khác page này để tụi mình thống kê và sắp xếp giúp đỡ trong các sự kiện sắp tới.

Link báo danh: vnntu.com/baodanh17/

Thân ái,
Team Orientation FOC17